Bezpłciowość

Tłumaczenie snu bezpłciowość. Sen bezpłciowość. Bezpłciowość to symbol niemożności określania własnej tożsamości seksualnej. Wynika z zaburzonego spostrzegania własnej cielesności i seksualności. Dramaturgii snu towarzyszy często strach, niemożność poruszania się i osamotnienie. Osoba spostrzega siebie jako kogoś bez narządów płciowych, bez twarzy, kogoś niekompletnego, a przez to ułomnego. Sen ujawnia trudności w osiągnięciu pełnej harmonii wewnętrznej i oznacza, że nie czujemy się całkowicie dobrze we własnej skórze i musimy jeszcze nad sobą pracować. Symbolika snu przedstawia stopień rozwoju naszej świadomości i kierunek osiągnięcia harmonii wewnętrznej pomiędzy potrzebami ciała a ducha. W samej swojej istocie sen wskazuje, że za mało myślimy o tym co robimy, a decydowanie w sprawach dla nas ważnych pozostawiamy komuś kto akurat jest w pobliżu. Ważne jest, aby wziąć po uwagę, że sam sen o bezpłciowości nie oznacza dysharmonii we wszystkich sferach naszego życia, lecz jedynie zwraca uwagę tylko na jedną z nich. O jaką sferę chodzi, informuje nas szerszy kontekst snu.

Znaczenie snu bezpłciowość

Bezpłciowość

przejawia się najczęściej brakiem jakichkolwiek oznak samodzielności społecznej i podporządkowaniem swojego zdania pod aktualny trend lub zdanie otoczenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top