Baryłka

Tłumaczenie snu baryłka. Sen baryłka. Symbolika baryłki w naszych snach odnosi się do zawartości naszego portfela, pełne baryłki symbolizują obfitość i dobre czasy, puste to posucha i trudne czasy. Pełne oznaczają że Twój wysiłek i ciężka praca zostaną wynagrodzone, puste baryłki oznaczają, że poniesiesz straty finansowe, w tym kontekście baryłka to symbol naszej sfery materialnej, statusu społecznego, pozycji i wspomnianego portfela. Natomiast w związku odczytuje się go jako symbol naszego życia intymnego, wskazuje że Twoje życie nie daje Ci satysfakcji, potrzebujesz zmiany. Baryłka bez dna oznacza że jakiekolwiek Twoje wysiłki mogą okazać się daremne, czy w sferze finansowej czy materialnej. Może warto raczej się zastanowić jak ograniczyć lub zminimalizować straty materialne. Baryłka zazwyczaj symbolizuje walkę o wyzwolenie z sytuacji podporządkowania, walkę o niezależność.

Znaczenie snu baryłka

Pęknięta baryłka

izolacja od ukochanych osób, poczucie osamotnienia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top