Anima

Tłumaczenie snu anima. Sen anima. Reprezentuje ona tu z jednej strony nieświadomą postawę wewnątrzpsychiczną, z drugiej zaś, jest czynnikiem kształtującym projekcje, a z trzeciej wyraża się ona w wyprojektowanych symbolach. Anima przyjmuje najczęściej postać idealnej partnerki, kobiety, która kocha, uwodzi, a jednocześnie rozumie mężczyznę. Anima, jak podkreśla Jung, za sprawą integracji staje się erosem świadomości. na silnym zakorzenieniu afektywnym. Wówczas może pojawić się postać kobiety złośliwej, kapryśnej, od której bohater dramatu sennego jest całkowicie uzależniony albo podporządkowuje ją sobie w sposób brutalny. w postaci obrazów niejako komplementarnych w ramach podziału płciowego, a występujące symbole odnoszą się najczęściej w bardziej lub mniej bezpośrednim stopniu do płci przeciwnej. Jeśli więc przejawia się w jego marzeniach sennych, wizjach i fantazjach, to zazwyczaj przybiera postać żeńską: imago matki, córki, siostry i ukochanej, niebiańskiej bogini i chtonicznej Baubo. Na wymiarze negatywnym anima będzie więc wyrażała się w nieracjonalnych i nieprzewidywalnych nastrojach, w aspekcie pozytywnym, tak anima jak i animus, są natomiast przewodnikami czy pośrednikami człowieka pomiędzy światem świadomości i nieświadomości anima wyraża się jako jasna przewodniczka w drodze przez tajemnicze, ciemne światy. Negatywna postać występuje natomiast w snach mężczyzn, którzy nie akceptują swojej kobiecej strony. Oba te czynniki wywołują bowiem niezwykle silne, zabarwione uczuciowo przekonanie o zasadności i słuszności własnych poglądów, czemu towarzyszy, jak już wspomnieliśmy, projekcyjne przemieszczenie nieuświadomionego źródła tych stanów na odmienno płciowy obiekt zewnętrzny. Pomimo różnic animę i animusa charakteryzuje jedna wspólna cecha, mianowicie to, że ich oddziaływanie na ja opiera się w zasadzie na tym samym, tzn. Symbol ten wyraża Twoją świadomość przynależności do konkretnej płci. Ten komplementarny charakter wyraża się w formach obrazowych podobnie, tzn. Anima jest wewnętrznym aspektem psychiki mężczyzny, dopełniającym jego związaną ze świadomością, zróżnicowaną postawę. Tak, jak animus psychiki kobiety, tak i anima mężczyzny projektowana jest na partnera w związku. Jung definiuje animę także jako sferę personifikacji nieświadomości, odwiecznej tancerki mamiącej człowieka złudzeniami. Zawsze jednak, ma zasadniczo charakter sentymentalny, resentymentowy.

Znaczenie snu anima

Widzieć animę

twój partner lub rodzina cię kocha i możesz na nich liczyć i mieć w nich oparcie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top