Aborcja

Tłumaczenie snu aborcja. Sen aborcja. Jeśli kobieta śni o aborcji, jest to ostrzeżenie dla niej, aby zaprzestała kontynuacji obecnych przedsięwzięć, w przeciwnym razie może zostać upokorzona. Jeśli uczucia we śnie są pozytywne, to oznacza to, że niektóre z tych błędów zostaną w końcu naprawione. Ostrzega przed postępowaniem wbrew własnemu sumieniu i wartościom, by przypodobać się otoczeniu. Możemy znaleźć się w sytuacji presji i niepokoju, które doprowadzą nas do podjęcia błędnych decyzji, które zaważą na naszej przyszłości. Aborcja w snach dla osób szukających swojej wewnętrznej drogi przedstawia próby i doświadczenia związane z nieustannym poszukiwaniem swojego prawdziwego wnętrza. Sen w swojej głębi może też wskazywać nierealne pojmowanie codziennej rzeczywistości, samego siebie, swojego wnętrza poprzez rozrośniętą skłonność do przesadnego akcentowania swoich cielesnych potrzeb, z którego przebudzenie może się okazać wielkim, bolesnym rozczarowaniem. Aborcja zazwyczaj sygnalizuje potrzebę zmiany, jaką powinniśmy dokonać w życiu. Oznacza głębokie niezrozumienie wobec tego wszystkiego, co krępuje naszą własną indywidualną wolność i bardzo często niemal całkowite ogołocenie z ważnych wewnętrznie dla Ciebie wartości których pozbywasz się na rzecz prestiżu, pozycji lub dóbr materialnych. Sen o tym, że bierzemy udział w aborcji lub obserwujemy ten zabieg, jest złym omenem i zwykle wskazuje na smutek i nieszczęścia – być może chorobę, rozłąkę lub utratę krewnego albo innej bliskiej osoby. Ten sen w każdej postaci skłania do głębszych przemyśleń nad swoja sytuacją i swoim postępowaniem, jest w samej swojej symbolice jednoznacznym ostrzeżenie dotyczącym naszego zdrowia, i zdrowia całej rodziny, może dotyczyć również naszej pomyślności i życiowego szczęścia. Po takim śnie warto przemyśleć raz jeszcze wszystkie swoje przyszłe decyzje i podjąć kroki nie budzące naszych własnych i tylko naszych moralnych wątpliwości. Sen, w którym widzimy martwe płody, sugeruje, że będziemy mieć wyrzuty sumienia lub poczucie winy dotyczące naszej przeszłości. Zazwyczaj sny, w których widzimy przerywanie ciąży, mówią o tym, że wydarzenia w naszym życiu nie zakończą się pomyślnie. Sen o aborcji nigdy nie jest dobrym znakiem. Często istota snu w ten sposób symbolizuje borykanie się z uczuciem bycia niechcianym we własnym środowisku i nieustannego poszukiwania swojej przynależności. Sen o aborcji oznacza konieczność zaprzestania obecnych przedsięwzięć, ponieważ mogą one się skończyć dotkliwą stratą oraz złą opinią wśród ludzi. Symbolizuje niechęć wobec działań, które podejmujemy na przekór sobie.

Znaczenie snu aborcja

Aborcja dla kobiety

jest ostrzeżeniem przed działaniami, które okryją ją wstydem i sprawią, że odwrócą się od niej najbliżsi, sen jest ostrzeżeniem przed dalszą realizacją rozpoczętych spraw ponieważ mogą jej przynieść wstyd i upokorzenie.

Aborcja dla lekarza

to zapowiedź działań, które będę miały negatywny wpływ na całą karierę zawodową, oznacza szkody w dalszej działalności lekarskiej.

Poddać się aborcji

brak zdecydowania w jakimś działaniu, obecnie wykonywane przedsięwzięcie przyniesie wstyd i dotkliwe straty.

Wykonywać aborcję na kimś

straty w działalności zawodowej, możliwość zwolnienia z pracy spowodowana zaniedbywaniem swoich obowiązków.

Kobieta zgadza się na wykonanie aborcji

przedsięwzięcie, które planujesz przyniesie ci wstyd i nie będzie korzystne.

Lekarz śni, że bierze udział w aborcji

twoja praktyka poniesie straty przez zaniedbywanie obowiązków.

Widzieć aborcję

konflikt osobisty bądź presja wywierana przez innych.

Wykonanie aborcji wbrew woli kobiety

ktoś postąpić wobec ciebie nieuczciwie.

Dokonać aborcji

strach przed nadchodzącymi zmianami.

Aborcja wbrew własnej woli

ktoś może spróbować ciebie oszukać.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top