Sennik online zawiera 290 znaczenia

Sennik aura

Sennik Aura

Tłumaczenie snu aura. Sen aura. Aura tajemnicza jest znakiem zbliżającego się zagrożenia dla Twojej pozycji i wizerunku. Wokół Ciebie znajdują się osoby, które bardzo źle Ci życzą, pragną się wzbogacić Twoim kosztem. Uważaj na nie. Promienisty i olśniewający blask aury, którą dostrzegamy, bądź jaka emanuje z nas jest oznaką szczęścia i radości w życiu. Niebawem wśród osób smutnych i zagubionych może pojawić się światełko nadziei na szczęśliwe wyjście z kłopotów. Sen z aurą może również świadczyć o naszym otwarciu się na świat. Aura symbolizuje Twoje siły wewnętrzne i te obszary Twojego życia, na które wpływ mają inni. Jeśli we śnie widzisz aurę własną albo obce, oznacza to, że jesteś bardzo silny psychicznie albo zależny od innych. Aura wyraża też Ciebie, gdyż jest to pole energii otaczające ciało fizyczne. Symbol ten może oznaczać duchowy niepokój i jest dla Ciebie sygnałem, byś zbadał siłę, która powoduje Twoje wewnętrzne zamieszanie. Sen o aurze lub aureoli na głowie jest dobrym znakiem zapowiadającym sukcesy i nowe przyjaźnie. Aura to energia, która od momentu narodzin towarzyszy nam przez całe życie. Dlatego jej pojawienie się w snach symbolizuje indywidualną energię i inne aspekty osobowości. Sny, w których widzimy aurę danej osoby, zwykle służą do analizy ludzi wokół nas. Jeśli śnimy o aurze naszego wroga, to zapowiada to jego zwycięstwo nad nami. Aby dokonać właściwej interpretacji tego snu, konieczne jest ustalenie koloru aury, którą widzimy, a także tego, do kogo ona należy, ponieważ pomoże nam to lepiej zrozumieć przesłanie snu. Jeśli kolor aury jest zielony, to dana osoba cieszy się wielką charyzmą i jest zdeterminowana, by realizować swoje cele. Miedziany kolor aury reprezentuje altruistycznych, życzliwych i czasami naiwnych ludzi. Czerwona aura wyraża energię, optymizm i wielkie ambicje. Są to ludzie, którzy walczą i nie poddają się przeciwnościom. Jeśli kolor aury jest niebieski, to oznacza on osobę zdolną do szczerego, a czasem zbyt bezpośredniego porozumiewania się. Jeśli kolor aury jest fioletowy, to osoba, o której śnimy, jest oderwana od świata materialnego jej aspiracje są przede wszystkim duchowe. Kolor pomarańczowy reprezentuje ludzi aktywnych, towarzyskich i chętnych do walki z niesprawiedliwością. Zazwyczaj bronią oni nie tylko swoich interesów, ale także interesów grupy, do której należą. Jeśli kolor aury jest żółty, to mówi ona o ludziach zwinnych, myślących, z jasnymi pomysłami. Zwykle zajmują się oni wieloma sprawami naraz, co sprawia, że często zapominają o sobie. Nie jest to dobry znak, bo podobnie jak niepokojącą ma wymowę w Twoim śnie, tak samo niepokojące i owiane tajemnicą w złym sensie tego słowa jest jest jego znaczenie. Może to oznaczać, że wokół Ciebie znajdują się osoby, które z jakiegoś powodu żywią w stosunku do Ciebie wielką niechęć, a nawet nienawiść, która najprawdopodobniej wynika z tego, że zazdroszczą Ci pozytywnego wizerunku i poważania, jakim cieszysz się w swoim otoczeniu. Zależy im również na korzyściach finansowych, jakie mogą osiągnąć jeśli uda im się osiągnąć swój cel, czyli mocno Ci zaszkodzić, dlatego powinieneś uważać, z kim robisz interesy i komu powierzasz swoje sekrety. Jeśli śnisz, że rozmawiasz z kimś na temat otaczającej was aury, oznacza to, że na jawie odczuwasz podświadomy, niczym nieuzasadniony niepokój, który świadczy o tym, że wyczuwasz czające się wokół Ciebie, zagrażające Ci niebezpieczeństwo. Każdy człowiek posiada swoistą subtelną energię nazywaną Aurą, która wielobarwną wstęgą oplata jego ciało. Aura nie jest żadną osobliwością posiada ją cała materia, nie mniej jednak żywe organizmy poprzez aurę emanują swoje doznania, emocje, swój stan zdrowia, swoją osobowość, w aurze odbijają się jak w energetycznym lustrze kompletnie wszystkie procesy zachodzące w naszym organizmie. Kolory aury nie są stałe, nieustannie się zmieniają, ale nie tylko kolory się zmieniają, zmienia się również ich intensywność, te zmiany są zależne od silnych emocji i innych procesów umysłowych i organicznych nawet na podstawowym poziomie komórkowym. Według mistyków podstawowe kolory aury, czyli, niebieski, żółty i czerwony są odzwierciedleniem naszej osobowości i jeżeli barwy są czyste, przejrzyste,intensywne to świadczy o wysokim poziomie rozwoju umysłowego i duchowego, natomiast, jeżeli człowiek posiada zacierające się kolory graniczące skalą barwy z szarością to rozwój człowieka na poziomie umysłowym i duchowym jest na niskim poziomie a jego osobiste cechy charakteru słabo wykształcone. Człowiek przebywając w otoczeniu innych promieniujących swoją energią ciał w postaci aury podlega ich emanacji w większym lub mniejszym stopniu,wpływ tego promieniowania jest wyraźnie widoczny w fluktuacji barw naszej aury. Aura dokoła przedmiotów nieożywionych jest niezmienna i wpływa na nas z tą samą intensywnością, energetyczna struktura aury roślin takich jak drzewa, kwiaty, krzewy podlega zmianą, ale nie są one tak intensywne i można je określić jak falowanie odcieni i intensywności tych samych barw, można też powiedzieć, że człowiekowi będącemu w polu np. drzewa udziela się wpływ jego oddziaływania i po pewnym czasie barwy drzewa i człowieka w mniejszy lub w większym stopniu falują podobnie. Podobna sytuacja jest z zwierzętami z tą jednak różnicą, że barwy u zwierząt zmieniają się o wiele szybciej i raczej nie falują tylko mieszają się, a nieraz nawet zmieniają się na całkiem inne, wahania aury u zwierząt odzwierciedlają się w naszej aurze z tym jednak, że jakieś mocne i skrajnie złe odcienie emocji są blokowane przez naszą aurę, wygląda to tak jak by na zewnętrznej powłoce naszej aury prześliznął się jakiś cień i szybko zniknął. Niestety nie tyczy się to wszystkich, u osób z słabo rozwiniętą aurą wyraźnie zaznacza się przeniesienie złych emocji z aury zwierzęcia na aurę człowieka, nieraz wygląda to tak, jak byśmy wlali atrament do czystej wody, atrament po pewnym czasie zabarwia całą wodę. Najtrudniej jest mi opisać wpływ aury jednego człowieka na aurę drugiego, jest tak wiele zmiennych że opisanie wszystkich nie jest możliwe. Zaznaczę pewne istotne zależności. Zacznę od tych milszych. Jeżeli popatrzymy na aurę dwojga szczerze kochających się ludzi to wyraźnie widać przeplatające się harmonijnie podobne odcienie kolorów, ale jeżeli jeden z partnerów ma jakieś mniej wzniosłe intencje to w jego barwie aury daje się dostrzec, że niektóre odcienie bardziej Falują lub zanikają. Posiadając wyczulony zmysł wzroku na obserwacje aury dochodzimy do oczywistych wniosków jednak, kiedy to obserwujemy i tak jesteśmy zszokowani. Że przyziemne uczucia takie jak gniew, złość, zawiść, pożądanie bardzo źle oddziaływują na całą aurę, osłabiając ją tak, że wyraźnie widać, że ktoś ma złe emocje. Jeżeli patrzymy na dwoje rozmawiających ludzi, z których jeden źle życzy drugiemu to wygląda to tak jak by ciemna aura jednego człowieka chciała wniknąć lub nawet napaść na czystą aurę drugiego z rozmawiających i jeżeli atakowaną osobą jest człowiek światły to oddziaływanie złej aury rozbija się po jej strefie zewnętrznej nie wywierając większych zmian na całości, ale jeżeli drugi człowiek podda się złym emocją to i aura tymi emocjami emanuje i upodabnia się do aury napastnika. W moim mniemaniu Aura nie tylko jest subtelnym promieniowaniem wewnętrznej energii żywych organizmów, ale dla wyższych poziomów rozwoju człowieka jest także swoistym polem ochronnym, barierą oddzielającą nas od negatywnych wpływów otoczenia i ludzi, byśmy nie musieli podlegać zbędnym wpływom a zarazem mogli tu żyć i rozwijać się wśród tak wielu złych emocji. Jest dla mnie jasne że taką barierę trzeba sobie wypracować, że trzeba wiele przeżyć by móc się nią oddzielić od otoczenia. Żeby być bardziej ścisłym muszę jeszcze zaznaczyć, że w chwili obecnej w wielu instytutach na całym świecie prowadzi się wnikliwe badania nad właściwościami aury. Wiadomo, że każdy z nas ma fizyczną aurę złożoną z materii i z pól energetycznych, które ją otaczają, wiadomo, że człowiek jest istotą ciepłą a więc emituje promieniowanie cieplne w swoim bezpośrednim otoczeniu, wynikają z tego ruchy powietrza w pobliżu ciała, nasz organizm emituje energię podczerwoną, otaczają nas również elektrostatyczne i elektryczne pola jonów. Ponadto emitujemy niskie poziomy radiacji elektromagnetycznej o rozpiętości od mikrofal aż po UV,przy czym niskie częstotliwości są związane z podstawowymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie takimi jak, krążenie, metabolizm, procesy wewnątrz komórkowe, wyższe częstotliwości są związane z pracą naszego mózgu, świadomością, emocjami. Jednak a może przede wszystkim aura zawiera kolor, a tego tak łatwo nie daje się wyjaśnić, gdyż kolor powstaje z rozszczepienia się światła i to światła bijącego z wnętrza naszego organizmu a z tym fenomenem na razie nauka nie może sobie właśnie poradzić. Czym zatem jest naprawdę aura? Aura jest cudownym mechanizmem do otwartej komunikacji z otaczającymi nas światem i ludźmi, odzwierciedla całą naszą życiową energię w najmniejszych nawet szczegółach. Posiadanie własnego biopola energetycznego, pozwala nam oddziaływać energetycznie na całą otaczającą nas przestrzeń a poprzez zwiększanie swojej świadomości możemy wpływać na wartości innych pól, zmieniając ich oddziaływanie, a przez to i ich właściwości, musimy też wiedzieć, że one oddają nam tyle samo energii, co my do nich wysyłamy, a te subtelne energie współbrzmią tą samą wartością tzn. dobra przyciąga dobrą, zła-złą. A więc źródłem siły biopola-aury jest szeroko pojęte nasze wnętrze tworząc charakterystyczny dla nas kształt, kolory, gęstość i grubość niosąc tym jeszcze wiele innych informacje o stanie fizycznym,umysłowym i duchowym, co może być podstawą do postawienia diagnozy lekarskiej na wiele miesięcy wcześniej nim choroba się ujawni, dając nam szanse na podjęcie działań zapobiegawczych, nie dopuszczających do powstania choroby. Po śmierci człowieka aura zanika, z tego wynika, że aura jest tylko swoistym organizatorem i rejestratorem tego, co się dzieje w ciele za życia, zachowującym dokładny zapis naszej przeszłości i teraźniejszości a nawet wskazującej nasze możliwości przyszłego rozwoju. Aura ma jeszcze wiele innych istotnych zadań, na pewno, włącza nas do większego biopola, jakim jest nasza Matka Ziemia, pozwala sięgnąć jeszcze dalej do świadomości kosmicznej i jeszcze dalej. Aura wiąże również ciało z duszą gdyż jest formą pośrednią pomiędzy materią a duszą niezbędną zasadą wiążącą dusze. Muszę wyraźnie zaznaczyć, że Aura wszystkich istot oraz wszelkiej materii jest podstawową zasadą organizującą strukturę życia organizmów od początku wszechświata aż po teraz, i porządkuje oraz zapisuje całą strukturę biologiczną, rozwój biologiczny oraz zachowanie wszelkiego rodzaju materii zarówno żywej, jak i nieożywionej. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że człowiek w swojej podstawowej postaci składa się z ciała, aury ducha, zasady życia mającego kreacje na poziomie współtworzenia z materii nieożywionej różnych form życia i utrzymywania ich istnienia oraz zapisywania całego procesu w jednostce, ale i w gatunku oraz duszy zbierającej doświadczenia w formie głębokiego odczuwania.

Znaczenie snu aura

Aura czerwona

zaczniesz dążyć do jakiegoś celu i osiągniesz go dzięki swojej pracowitości.

Aura szara

oddaje złe i długo utrzymujące się negatywne emocje, może zdradzać depresję.

Aura złota

jest oznaką bardzo dobrego charakteru, szczerości, tolerancji i mądrości.

Aura pomarańczowa

wskazuje, że masz silną potrzebę pomocy innym, współczucia i empatii.

Aura brązowa

symbolizuje szczerość, czystość i dobre intencje.

Aura niebieska

jesteś osobą bardzo światłą z licznymi talentami.

Aura czarna

oznacza zazdrość, zawiść, złe i okrutne czasy.

Aura różowa

jesteś osobą mądrą, ciepłą i harmonijną.

Aura fioletowa

oznacza siłę, ciekawe zaiteresowania.

Aura błękitna

w życiu czeka cię spokój i szczęście.

Aura czerwona

płytkość uczuć, próby wykorzystania.

Widzieć czyjąś aurę

ktoś zrobi na tobie spore wrażenie.

Zobaczyć swoją aurę

emanuje z ciebie niesamowity urok.

Aura biała

szczęście pozytywne wibracje.

Aura brązowa

zdradza skąpstwo, egoizm.

Odczytywanie aury

próba samopoznania.

Sennik znaczenia snów

Sennik Biedronka

Biedronka

Czekają Cię dość duże wydatki. Problem w pracy. Niedługo będziesz przeżywać najpiękniejsze chwile w swoim życiu, jednak musisz zachować ostrożność i nie przesadzać. Jeśli we śnie widzisz biedronkę na kwiatku, oznacza to, że czeka Cię pewne niezapomniane przeżycie. Gdy we śnie pojawia się biedronka w ...

Sennik Biedak

Biedak

Biedak to zapowiedź nieszczęścia. W najbliższym czasie czekają Cię troski, które odbiją się na Twoim zdrowiu i samopoczuciu. Sen o biedaku może oznaczać również obawę przed przyszłością i strach przed złą sytuacją materialną. Kiedy we śnie jesteś biedny lub uboga jest bliska Ci osoba, taki sen wiesz ...

Sennik Bieganie

Bieganie

Zapowiedź szczęśliwej przyszłości bieg we śnie jest ogólnie symbolem mijającego czasu, mówi o tym, abyś nie marnował żadnej chwili i okazji, które Ci się trafiają. Gdy śnisz o bieganiu, zapowiada Ci to miłe niespodzianki i przyjemne sploty wydarzeń. Sen o bieganiu bez celu wskazuje, że znajdziesz si ...

Sennik Biblia

Biblia

Biblia to dobry znak. Wróży poprawę w interesach i udane życie rodzinne, także dużo pociechy z dzieci. Stare książki, które we śnie kojarzysz z Biblią, związane są z gospodarstwem domowym. Może to oznaczać, że wiedziesz szczęśliwe życie rodzinne albo wkrótce będziesz je wiódł. Skończą się wszelkie k ...

Sennik Bicie

Bicie

Bicie to może być zarówno znak szczęścia, jak i porażki. Jeśli ktoś nas bije lub widzimy kij czy pałkę do bicia to apel do większego starania się o sukces, natomiast jeśli bijemy kogoś to stracimy w jakiejś sprawie. Sen o biciu serca, wskazuje na uczucia, których sobie w całości nie uświadamiamy lub ...

Czym jest sennik online?

Senniki internetowe próbują tłumaczyć podstawowe znaczenie snów występujące w snach, jednak dokonana na ich podstawie interpretacja musi być powiązana z ogólną sytuacją śniącego i każdy sen należy interpretować oddzielnie. Nie ma jednoznacznej recepty, jak należy odczytywać poszczególne symbole. Pierwsze wyjaśnienia znaczenia snów przekazywane były ustnie z pokolenia na pokolenie. Kolejne zaczęto spisywać, potem drukować i wydawać. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat stały się tak popularne, że forma książkowa przestała wystarczać. Ludzie zaczęli tworzyć senniki internetowe i pisać blogi poświęcone snom i interpretacjom znaczenia snów. Tworzenie sennika online to proces trwający od kilku do kilkudziesięciu lat. Czas, w jakim powstaje sennik online, zależy głównie od tego, czy jest tworzony na podstawie innego sennika czy zupełnie od początku.